Link Search Menu Expand Document

Spotkałem głuchego, co mam zrobic?

  1. skorzystaj z tłumacza języka migowego, by się porozumieć - tu możesz znaleźć kontakty. Przeczytaj informacje, by mieć podstawowe wiadomości o języku migowym i tłumaczeniu
  2. skorzystaj z Google Translate, by się porozumieć na piśmie
  3. skontaktuj się z jedną z naszych organizacji pomocowych - lista organizacji

Copyright © 2022 Bartosz Marganiec