Link Search Menu Expand Document

Informacje

 • Ukraiński/rosyjski język migowy (USL/RSL) różni się od polskiego języka migowego (PJM).
 • By się porozumieć z g/Głuchym uchodźcą z Ukrainy, potrzebny jest tłumacz RSL/USL. Tłumacz PJM może pomóc w komunikacji i być wsparciem dla tłumacza USL/RSL.

Języki migowe

 • PJM - polski język migowy, język migowy używany w Polsce przez Głuchych
 • USL/RSL - ukraiński/rosyjski język migowy, język migowy używany w Ukrainie i Rosji
 • IS - International Sign - międzynarodowy sposób komunikacji używany w międzynarodowych kontaktach Głuchych. Większość ukraińskich Głuchych raczej go nie zna

Tłumacz języka migowego

Tłumacze języka migowego są zatrudniani w różnych konfiguracjach. Najczęściej się zatrudnia:

 • jednego tłumacza w przypadku załatwiania sprawy w urzędzie, kontaktu 1-1
 • team tłumaczy PJM - PL (2, lub więcej) w przypadku tłumaczenia konferencji, dłuższych spotkań
 • team składający się ze słyszącego i Głuchego tłumacza w razie wymagającej językowo komunikacji

Dlaczego ważne jest zaangażowanie Głuchych tłumaczy do pracy w teamie ze słyszącym tłumaczem?

 1. Jest bardzo mało osób znających ukraiński język migowy i język polski (foniczny);

 2. Głusi tłumacze są w stanie lepiej wychwycić niuanse językowe oraz zrozumieć w pełni komunikat w języku migowym, zwłaszcza w sytuacjach stresujących jakimi są pobyt w szpitalu czy ucieczka przed wojną. Dzieje się tak, dlatego że jest to dla nich naturalne środowisko komunikacyjne, mają najlepsze zdolności klarowego przekazu treści.

Jak wygląda takie tłumaczenie? Należy wezwać team w którego skład wchodzi:

 • głuchy tłumacz ze znajomością polskiego języka migowego (PJM) oraz drugiego języka np. ukraińskiego migowego

 • tłumacz słyszący znający język polski (foniczny) oraz PJM.

Taka sytuacja komunikacyjna zapewnia optymalne warunki wszystkim uczestnikom komunikacji.

W tej sytuacji Głuchy tłumacz jest naprzeciwko głuchego klienta, odbiera jego informacje w języku obcym np. ukraińskim języku migowym przetwarza je i tłumaczy na polski język migowy. Słyszący tłumacz odbiera informacje w PJM od głuchego tłumacza, a następnie przekłada je na język polski.

Obaj tłumacze wykonują tak samo odpowiedzialną i ciężką pracę.

Lista tłumaczy języka migowego


Copyright © 2022 Bartosz Marganiec