Link Search Menu Expand Document

Wrocław

Ewa Dobrowolska Dyrektor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 12 ul. Dworska 8 54-144 Wrocław

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) przedszkole szkoła podstawowa szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia, szkoła policealna) szkoła przysposabiająca do pracy internat

osrodek12@oswdn.wroclaw.pl

osrodek12@gmail.com

https://www.facebook.com/dsoswdn


Copyright © 2022 Bartosz Marganiec