Link Search Menu Expand Document

Bydgoszcz

Ryszard Bielecki Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 ul. Akademicka 3 85 – 796 Bydgoszcz

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) szkoła podstawowa szkoła ponadpodstawowa (szkoła branżowa I i II, stopnia, liceum, technikum) szkoła policealna, szkoła przysposabiająca do pracy internat

biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

http://www.oswnr2.bydgoszcz.pl


Copyright © 2022 Bartosz Marganiec