Link Search Menu Expand Document

Kraków

Maria Kromka Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Grochowa 19 30 – 731 Kraków

ponadpodstawowa (liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia) szkoła policealna liceum dla dorosłych sosw.grochowa@wp.pl

https://www.soswgrochowa.pl


Copyright © 2022 Bartosz Marganiec