Link Search Menu Expand Document

Warszawa

Tadeusz Adamiec Dyrektor Instytutu Głuchoniemych ul. Pl. Trzech Krzyży 4/6 00-499 Warszawa wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) szkoła podstawowa szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia) szkoła przysposabiająca do pracy internat

instytutgluch@instytutgluch.pl

https://instytut-gluchoniemych.waw.pl/


Anna Stopińska

dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych ul.Łucka 17/23, 00-842 Warszawa

szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia, szkoła policelna) internat

sekretariat@oswg-wawa.edu.pl http://www.strona.oswg-wawa.edu.pl/


Małgorzata Jastrzębska Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Słabosłyszących ul. Twarda 8/12 00 – 105 Warszawa

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) przedszkole szkoła podstawowa internat osw15warszawa@wp.pl

https://osw15warszawa.edupage.org

Radom

dr Rafał Bator Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Wernera 6 26 – 600 Radom

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) szkoła podstawowa szkoła branżowa I stopnia szkoła przysposabiająca do pracy internat sekretariat@nieslyszacy.radom.pl

https://nieslyszacy.radom.pl/

Otwock

Paweł Uścinowicz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 ul. Literacka 8 05 – 400 Otwock

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadpodstawowa (szkoła branżowa I stopnia, technikum) internat

puscinowicz@glusiotwock.pl

https://glusiotwock.pl


Copyright © 2022 Bartosz Marganiec