Link Search Menu Expand Document

Przemyśl

Zbigniew Berestecki Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących ul. Czarnieckiego 27 37 – 700 Przemyśl

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) szkoła podstawowa szkoły ponadpodstawowe (szkoła branżowa I stopnia technikum) szkoła policealna internat dyrektorosrodka@sosw2przemysl.com https://sosw2przemysl.com/


Copyright © 2022 Bartosz Marganiec