Link Search Menu Expand Document

Wejherowo

dr Ewelina Lulińska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących ul. Sobieskiego 279 84 – 200 Wejherowo

przedszkole szkoła podstawowa szkoły ponadpodstawowe ( branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia, technikum, liceum) szkoła przysposabiająca do pracy szkoła policealna internat sekretariat@osw2wejherowo.pl

https://www.osw2wejherowo.pl/

Gdynia

Małgorzata Onasch Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących ul. Gen. Józefa Hallera 9 81-453 Gdynia szkoła podstawowa liceum ogólnokształcące sekretariat@sp53gdynia.pl

https://nieslyszacygdynia.pl/


Copyright © 2022 Bartosz Marganiec