Link Search Menu Expand Document

Lubliniec

Danuta Jakubiszyn Dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących ul. Stalmacha 90 42 – 700 Lubliniec

przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadpodstawowa (szkoła branżowa I i II stopnia, technikum) szkoła policealna, szkoła przysposabiająca do pracy internat soswlubliniec@gmail.com

https://www.soswlubliniec.pl

Racibórz

Agata Tańska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszacych i Słabosłyszących ul. K. Miarki 4 47 – 400 Racibórz

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) szkoła podstawowa szkoły ponadpodstawowe (szkoła branżowa I stopnia technikum) szkoła policealna internat oswnis.sekretariat@wp.pl

https://oswnis.pl/


Copyright © 2022 Bartosz Marganiec