Link Search Menu Expand Document

Olsztyn

Jolanta Lubkiewicz Dyrektor Ośrodka Szkolno –Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Grzegorzewskiej 6 10 – 048 Olsztyn

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) szkoła podstawowa szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia) szkoła policealna internat oswnies@poczta.onet.pl

swnies.olsztyn.eu

Olecko

Artur Sobolewski Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych ul. Słowiańska 2 19 – 400 Olecko szkoła podstawowa szkoły ponadpodstawowe ( technikum, szkoła branżowa I stopnia) szkoła przysposabiająca do pracy internat

osw_gluchych_olecko@poczta.fm

https://oswg.olecko.pl/


Copyright © 2022 Bartosz Marganiec