Link Search Menu Expand Document

Poznań

Jolanta Ruła Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska 4a 61 – 127 Poznań

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) szkoła podstawowa szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia) szkoła policealna szkoła przysposabiająca do pracy internat sekretariat@oswpoznan.pl

https://oswpoznan.pl/

Kalisz

Katarzyna Hybś Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży ul. Kordeckiego 19 62 – 800 Kalisz

szkoła podstawowa szkoła ponadpodstawowa (technikum) internat info@os-w.pl

https://os-w.pl

Rydzyna

Emilia Nowak Dyrektor SOSW ul. Plac Zamkowy 2 64-130 Rydzyna

wwr szkoła podstawowa szkoły ponadpodstawowe (szkoła branżowa I stopnia, liceum, szkoła policealna) internat

soswry@wp.pl

http://soswrydzyna.com/


Copyright © 2022 Bartosz Marganiec