Link Search Menu Expand Document

Szczecin

Alicja Zyska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Szpitalna 15 70-116 Szczecin

nieslysz@poczta.onet.pl

https://soswszczecin.edupage.org/


Anna Twardochleb Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących ul. Grzymińska 6 71 – 711 Szczecin

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) szkoła podstawowa szkoły ponadpodstawowe (liceum, szkoła branżowa I stopnia) internat poczta.sosw@wp.pl

http://slaboslyszacyszczecin.superszkolna.pl/

Sławno

Agnieszka Hryckowian Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ul. M. Kopernika 9 76 – 100 Sławno

dzieci niepełnosprawne osw_slawno@onet.pl

http://oswslawno.com/


Copyright © 2022 Bartosz Marganiec